Kõnedele vastame

E-R 09:30-16:30

Kliinik on avatud 24/7

(+372) 6 778 448

Koolitused

Pakume esmaabi ja elustamise koolitusi. Lisaks loetletud kursustele korraldame edasijõudnutele ja spetsiifiliste vajadustega asutustele ja gruppidele (matkajad, motoklubid, spordiseltsid jne.) kursuseid tellimuse alusel. Kursuste programmi, mahu ja teemade käsitlused lepime tellijaga kokku. Võtke ühendust ja leiame Teile sobiva koolituse!

Meie kursustele võite tulla üksi, perega või sõprade ja kolleegidega! Meie kursustele võib kaasa võtta ka lapsi, kes vanemate teadmiste omandamise ajal saavad mängunurgas mängida.

Koolituste ja kursuste hinnad leiate kirjelduste juures. Gruppidele alates 8 inimesest teeme eraldi hinnapakkumise.

Info ja registreerimine: koolitused@eldred.ee või telefonil 58 200 202

Esmaabikursus sõidukilubade taotlejatele

16-tunnine esmaabikursus sõidukilubade taotlejatele sisaldab järgnevaid teemasid:
Tegutsemine õnnetuskohal:

 • õnnetusolukorra hindamine
 • õnnetusolukorras tegutsemine
 • helistamine 112
 • kannatanu seisundi hindamine
 • esmaabi üldpõhimõtted

Teadvuseta kannatanu:

 • esmaabi teadvusetuse korral
 • vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine
 • võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
 • elustamine

Traumaga kannatanu:

 • keha pindmised ja sügavad vigastused
 • liiklusõnnetusele iseloomulikud vigastused
 • sisemised ja välised verejooksud
 • verejooksu peatamise võtted
 • haavade sidumise võtted ja reeglid, sideme ja kolmnurkrätiku kasutamine
 • luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud
 • liigesetraumad (nihestused ja nikastused)
 • erinevate kehaosade põrutused ja muljumised

Termokahjustused:

 • esmaabi külmakahjustuse korral
 • esmaabi kuumakahjustuse korral
 • esmaabi põletuse korral sõltuvalt põhjustest (termilised, keemilised)

Vereringe häired – šokk

 • meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine

Mootorsõiduki esmaabikomplekti kasutamine

Kursuse praktilises osas harjutatakse:

 • hingamisteede avamist
 • elustamist
 • välise verejooksu peatamist
 • haava sidumist
 • luumurru fikseerimist abivahendiga
 • kannatanu asendi (šokiasend, stabiilne külgasend) seadmist
 • mootorsõiduki esmaabikomplekti kasutamist
 • kannatanu üldist abistamist

Kursus lõppeb teadmiste kontrolliga!

Esmaabi elanikele ja asutustele

16-tunnine baasesmaabikursus elanikele ja asutustele sisaldab järgnevaid teemasid:

 • mida tähendab esmaabi, millal seda osutatakse, kes seda osutavad
 • kannatanule lähenemine ja tegutsemise taktika õnnetuspaigal: lähenemine õnnetuskohale ja kannatanule erinevat liiki õnnetuste korral, esmased ohutusvõtted kannatanu ja iseenda turvalisuse tagamisel
 • kannatanu uurimine ja seisundi hindamine: millest ja milliste võtetega alustada kannatanu uurimist, mille alusel selgitada kannatanu seisundit ja kuidas seda hinnata
 • abi kutsumine: kust kutsuda abi, millist informatsiooni anda abi kutsumisel

Elustamine

 • elustamise ABC: praktiline tegevus
 • kunstlik hingamine: hingamisteede avamine, kontroll
 • kaudne südame massaaz
 • lapse elustamine
 • hingamisteedest võõrkeha eemaldamine: heimlichi võte, teised võõrkeha eemaldamise võimalused

Traumaga kannatanu

 • haavad, haavade sidumine
 • luumurrud
 • liigeste nihestused, nikastused
 • põrutused

Verejooksud

 • verejooksud ja nende peatamine
 • šokk, kannatanu abistamine

Õnnetusjuhtumid ja äkkhaigestumised

 • uppumine
 • elektritrauma
 • mürgistused
 • söövitused
 • põletused
 • termokahjustused (külma ja kuumakahjustused)
 • valu rinnus
 • ajukahjustused
 • krambid
 • allergia

Kursus lõppeb teadmiste kontrolliga!

Esmaabi täiendkoolitus

8-tunnine esmaabi täiendkoolitus sobib eelkõige eelnevalt 16 tunnise baaskursuse või autojuhtide kursuse läbinutele.


Koolituse sisu:

Elustamine

 • elustamise ABC
 • vabade hingamisteede tagamine
 • lapse elustamine

Traumakannatanu abistamine

 • verejooksude peatamine
 • luumurdude fikseerimine
 • hulgivigastustega kannatanu abistamine

Šokiseisundis kannatanu abistamine

 • šoki äratundmine
 • esmaabivõtted

Valu rinnus

 • kaebused
 • esmaabi

Krambihoog

 • krambid
 • esmaabi

Allergiline reaktsioon

 • allergia
 • esmaabi

Halvatus

 • kaebused
 • esmaabi

Kursus lõppeb teadmiste kontrolliga!

Elustamise kursus

3-tunnine esmaabikursus sobib eelkõige eelnevalt 16 või 8 tundi esmaabikoolitust läbinutele.

Kursuse sisu:

Kliiniline ja bioloogiline surm

 • surma tunnused

Hingamisteed

 • hingamisteede avamine
 • kunstlik kopsude ventilatsioon spetsiaalsete ja käepäraste vahenditega
 • võõrkeha eemaldamine hingamisteedest

Vereringe

 • südameseiskuse kindlaksmääramine
 • kaudne südamemassaaz

Kursus on 2/3 ulatuses praktiline. Harjutustena tulevad käsitlusele erinevad situatsioonid ning elustamise võtted ja vajadused.

Koolitust „Mürgistused ja esmaabi“

Pakume asutustele grupipõhist 6 AK/h koolitust „Mürgistused ja esmaabi“

Kursuse teemad:

 • Erinevad mürgistuste liigid: alkohol, narkootikumid, toit, kodukeemia
 • Esmaabi mürgistuse korral kuni kiirabi saabumiseni
 • Mürgistusteabekeskus
 • Praktilised harjutused