Kõnedele vastame

E-R 09:30-16:30

Kliinik on avatud 24/7

(+372) 6 778 448

Õde vaimse tervise alal

Vaimse tervise alal konsulteerib Teid meie spetsialist, kes hindab meie külastaja üldist terviseseisundit, osutab õendusabi reaalsete ja potentsiaalsete vaimse tervise väljakutsete puhul ning tegeleb vaimse tervise alase edendus- ja ennetustööga. Õde vaimse tervise alal on Sinu esmane kontakt vaimse tervise murede väljaselgitamisel. Teenus on mõeldud kõigile, kes vajavad vaimset toetamist ja tuge. Meie õde vaimse tervise alal õpetab patsiendile oma enesetunde ja terviseseisundi jälgimist ja nõustab patsienti võõrutusnähtude osas.

Meie spetsialist:

  • Hindab ja analüüsib külastaja terviseseisundit ning -riske;
  • teostab vaimse tervise (ärevushäired, meeleoluhäired, depressioon) alast esmast- või jätkunõustamist;
  • tutvustab eneseabivõtteid ja tegeleb eluviisinõustamisega;
  • nõustab õige tervisekäitumise osas nii töö- kui kodukeskkonnas;
  • jälgib, hindab ja annab nõuandeid ravimite ja raviskeemiga seonduvalt;
  • tutvustab erinevaid teraapiaid;
  • suunab Sind vajadusel edasi teiste spetsialistide, sh psühholoogide või arsti vastuvõtule.

Vaimse tervise eriõde teeb koostööd kõigi tervishoiuvaldkonna spetsialistidega (psühhiaater, kliiniline psühholoog ja teised psühhooogid ja terapeudid) ning soovi korral ka Sinu lähedastega.

Püsiv remissioon

Tegeleme püsivas remissioonis olevate depooneuroleptikumi saavate haigetega.

Samuti püsivas remissioonis liitiumi, valproaati, Leponexi jt. ravimeid saavate haigete vereproovi määramise ja tulemuste jälgimisega.

Sõltuvustega seotud nõustamin

Psühhoaktiivsete  ainete, eelkõige rahustite ja uinutite sõltuvusega patsientide nõustamine ja jälgimine, sõltuvushäire raskusaste hindamine.

Benzodiasepiinide tarvitamise vähendamise korral tegeletakse mahatiitrimise soovituste ja skeemide alase nõustamisega koostöös raviarstiga.

Sõltuvustega seotud patsiendiõpe

Patsiendiõpetus, alkopäeviku täitmise õpetus ja analüüs, motiveeriv intervjueerimine, narkoloogiaalaste kirjalike patsiendiõpetusmaterjalide jagamine, teavitamine, nõustamine, vajadusel teistesse nõustamiskabinettidesse suunamine.