58 200 202 ; E-post: eldred [ ät ] eldred.ee

Estonian English Finnish Russian

Koolitused


Eldred OÜ pakub hetkel esmaabi ja elustamise koolitusi. Lisaks loetletud kursustele korraldame edasijõudnutele ja spetsiifiliste vajadustega asutustele ja gruppidele (matkajad, motoklubid, spordiseltsid jne.) kursuseid tellimuse alusel. Kursuste programmi, mahu ja teemade käsitlused lepime tellijaga kokku.

Võtke ühendust ja leiame Teile sobiva koolituse!

Eldred OÜ kursustele võite tulla üksi, perega või sõprade ja kolleegidega! Meie kursustele võib kaasa võtta ka lapsi, kes vanemateteadmisteomandamise ajal saavad mängunurgas mängida. Külastage meie kodulehekülge - meie koolituste nimekirja lisanduvad periooditi uued koolitused, kursused ja õppepäevad!

Koolituste ja kursuste hinnad leiate kirjelduste juures. Gruppidele alates 8 inimesest teeme eraldi hinnapakkumise.

Info ja registreerimine: koolitused [ät] eldred.ee või telefonil 58 200 202


Esmaabikursus sõidukilubade taotlejatele

16 tunnine esmaabikursus sõidukilubade taotlejatele sisaldab järgnevaid teemasid:
Tegutsemine õnnetuskohal:

 • õnnetusolukorra hindamine
 • õnnetusolukorras tegutsemine
 • helistamine 112
 • kannatanu seisundi hindamine
 • esmaabi üldpõhimõtted
Teadvuseta kannatanu:
 • esmaabi teadvusetuse korral
 • vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine
 • võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
 • elustamine
Traumaga kannatanu:
 • keha pindmised ja sügavad vigastused
 • liiklusõnnetusele iseloomulikud vigastused
 • sisemised ja välised verejooksud
 • verejooksu peatamise võtted
 • haavade sidumise võtted ja reeglid, sideme ja kolmnurkrätiku kasutamine
 • luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud
 • liigesetraumad (nihestused ja nikastused)
 • erinevate kehaosade põrutused ja muljumised
Termokahjustused:
 • esmaabi külmakahjustuse korral
 • esmaabi kuumakahjustuse korral
 • esmaabi põletuse korral sõltuvalt põhjustest (termilised, keemilised)
Vereringe häired – šokk
 • meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine
Mootorsõiduki esmaabikomplekti kasutamine

Kursuse praktilises osas harjutatakse:
 • hingamisteede avamist
 • elustamist
 • välise verejooksu peatamist
 • haava sidumist
 • luumurru fikseerimist abivahendiga
 • kannatanu asendi (šokiasend, stabiilne külgasend) seadmist
 • mootorsõiduki esmaabikomplekti kasutamist
 • kannatanu üldist abistamist
Kursus lõppeb teadmiste kontrolliga!


triip1

Esmaabi elanikele ja asutustele


16 tunnine baasesmaabikursus elanikele ja asutustele sisaldab järgnevaid teemasid:


Esmaabi mõiste: mida tähendab esmaabi, millal seda osutatakse, kes seda osutavad

 • kannatanule lähenemine ja tegutsemise taktika õnnetuspaigal: lähenemine õnnetuskohale ja kannatanule erinevat liiki õnnetuste korral, esmased ohutusvõtted kannatanu ja iseenda turvalisuse tagamisel
 • kannatanu uurimine ja seisundi hindamine: millest ja milliste võtetega alustada kannatanu uurimist, mille alusel selgitada kannatanu seisundit ja kuidas seda hinnata
 • abi kutsumine: kust kutsuda abi, millist informatsiooni anda abi kutsumisel
Elustamine
 • elustamise ABC: praktiline tegevus
 • kunstlik hingamine: hingamisteede avamine, kontroll
 • kaudne südame massaaz
 • lapse elustamine
 • hingamisteedest võõrkeha eemaldamine: heimlichi võte, teised võõrkeha eemaldamise võimalused
Traumaga kannatanu
 • haavad, haavade sidumine
 • luumurrud
 • liigeste nihestused, nikastused
 • põrutused
Verejooksud
 • verejooksud ja nende peatamine
 • šokk, kannatanu abistamine
Õnnetusjuhtumid ja äkkhaigestumised
 • uppumine
 • elektritrauma
 • mürgistused
 • söövitused
 • põletused
 • termokahjustused (külma ja kuumakahjustused)
 • valu rinnus
 • ajukahjustused
 • krambid
 • allergia
Kursus lõppeb teadmiste kontrolliga!


triip1

Esmaabi täiendkoolitus 8 tundi

8 tunnine esmaabi täiendkoolitus sobib eelkõige eelnevalt 16 tunnise baaskursuse või autojuhtide kursuse läbinutele.
Koolituse sisu:


Elustamine
 • elustamise ABC
 • vabade hingamisteede tagamine
 • lapse elustamine
Traumakannatanu abistamine
 • verejooksude peatamine
 • luumurdude fikseerimine
 • hulgivigastustega kannatanu abistamine
Šokiseisundis kannatanu abistamine
 • šoki äratundmine
 • esmaabivõtted
Valu rinnus
 • kaebused
 • esmaabi
Krambihoog
 • krambid
 • esmaabi
Allergiline reaktsioon
 • allergia
 • esmaabi
Halvatus
 • kaebused
 • esmaabi
Kursus lõppeb teadmiste kontrolliga!


triip1

Elustamise kursus 3 tundi

3 tunnine esmaabikursus sobib eelkõige eelnevalt 16 või 8 tundi esmaabikoolitust läbinutele.
Kursuse sisu:

Kliiniline ja bioloogiline surm
 • surma tunnused
Hingamisteed
 • hingamisteede avamine
 • kunstlik kopsude ventilatsioon spetsiaalsete ja käepäraste vahenditega
 • võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
Vereringe
 • südameseiskuse kindlaksmääramine
 • kaudne südamemassaaz
Kursus on 2/3 ulatuses praktiline. Harjutustena tulevad käsitlusele erinevad situatsioonid ning elustamise võtted ja vajadused.


triip1

Koolitust „Mürgistused ja esmaabi“

Eldred OÜ pakub asutustele grupipõhist 6 AK/h koolitust „Mürgistused ja esmaabi“

Kursusele saab registreeruda aadressil . Registreerimisel palume märkida tellija asutus, kursusel osalejate arv.

Kursuse teemad:
 • Erinevad mürgistuste liigid: alkohol, narkootikumid, toit, kodukeemia
 • Esmaabi mürgistuse korral kuni kiirabi saabumiseni
 • Mürgistusteabekeskus
 • Praktilised harjutusedKüsi infot telefonidelt  58 200 202