58 200 202 ; E-post: eldred [ ät ] eldred.ee

Estonian English Finnish Russian

Koduõendus

Eldred OÜ pakub kvalifitseeritud ja personaalset koduõendust ja abi põetamisel. Ainult kodus säilib inimese privaatsus ja individuaalsus. Eldredi koduõed hoiavad inimese elukvaliteeti võimaldades tal jääda harjumuspärasesse keskkonda. Eldred OÜ-l on tervishoiuteenuse osutamise luba koduõenduses ning ettevõte osutab tasulist koduõendusteenust Tallinnas ja Harjumaal. Haigekassaga sõlmitud lepingu alusel osutame patsiendile tasuta teenust Saku ja Harku valdades Harjumaal ning Palamuse, Tabivere, Jõgeva, Pajusi, Põltsamaa ja Puurmani valdades Jõgevamaal. Meie koduõed teenindavad AS Hoolekandeteenused koosseisu kuuluvat 14 erivajadustega inimestele mõeldud hooldekodu.

Koduõendusteenus sobib:

 • patsientidele, kes ei vaja aktiivravi ja on välja kirjutatud haiglast või hooldushaiglast;
 • patsientidele, kelle sattumist haiglasse on võimalik vältida õendusabi osutamisega;
 • patsientidele, kes on ise liikumisvõimetud või kellel on probleeme liikumisega;
 • patsientidele, kes vajavad keerulisemaid ravi- ja hooldusprotseduure, millega kodused toime ei tule;
 • patsientidele, kellel on tekkinud kroonilise haiguse ägenemine, mis ei vaja otsest haiglaravi;
 • patsientidele, kes vajavad toetusravi.


Protseduurid mida teostatakse õe visiidil:

 • patsiendi ja tema omaste õendusalane nõustamine;
 • patsiendi ja tema omaste õpetamine kergemate protseduuride ja hooldustoimingute, aga ka abivahendite kasutamise alal;
 • patsiendi tervisenäitajate mõõtmine (vererõhk, pulss, veresuhkur, temperatuur jne.);
 • patsiendi tervise ja toimingute jälgimine ja dokumenteerimine.Ravimite manustamine;
 • haavaõmbluste eemaldamine;
 • haavade puhastamine ja sidumine;
 • patsiendi põetamine.


Koduõendusteenust ja vähihaigete toetusravi osutatakse ravijärjekorra alusel. Ravijärjekorda registreerimise aluseks on saatekiri perearstilt või eriarstilt. Saatekirja näidist vaata SIIT .

Ravijärjekorda registreerimist vaata SIIT.

Ravijärjekorda registreerumine:

Koduõendusteenust ja vähihaigete toetusravi osutatakse ravijärjekorra alusel. Ravijärjekorda registreerimise aluseks on saatekiri perearstilt või eriarstilt. Ravijärjekorda saab registreerida tööpäeviti telefonil 58200202, e-posti aadressil info [ät] eldred.ee. Palume registreerimisele tulekuks eelnevalt helistada ja leppida aeg kokku. Ravijärjekorda registreeritakse tööpäeviti kella 9:00-st kuni kella 17:00-ni. Ravijärjekorda registreerimisel täidetakse registreerimiskaart.

Ravijärjekorra registreerimiskaardi täitmiseks tuleb esitada järgmised andmed:

 • patsiendi ees ja perekonnanimi;
 • patsiendi isikukood või sünniaeg;
 • planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos, protseduuri nimetus);
 • patsiendi kontaktandmed;
 • suunava arsti kontaktandmed.

Lisaks märgitakse registreerimiskaardile patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev ja planeeritav teenuse osutamise aeg. Ravijärjekorda registreerituid teavitatakse teenuse osutamise ajast kas telefoni või e-posti teel või kirjaliku teatisega.

Muudatuste tekkimisel ravijärjekorras määratakse patsiendile uus teenuse osutamise aeg. Ravijärjekorras tekkinud muudatuste korral teavitatakse patsienti hiljemalt ühe tööpäeva jooksul peale muudatuste tegemist.

Ravijärjekorra maksimumpikkus on:

 • geriaatrilise hindamise korral 2 nädalat;
 • vähihaigete koduse toetusravi korral 2 nädalat;
 • koduõenduse korral 2 nädalat.